Hem

Budskapets Sammanhang

Islam är inte någon religion. Islam är för Alla

 

Dess budskap och vägledning är samma budskap och vägledning som Gud uppenbarat för alla sina profeter.

 

" Säg: Vi tror på Gud och på det Han uppenbarat för oss, och det Han uppenbarat för Abraham och Isamael och Isak och Jakob och Stammarna, och på det som blev givet Moses och Jesus och alla andra profeter av deras Herre. Vi gör ingen skillnad på dem och vi underkastar oss Honom."

(Koranen 3:85)

 

 

Det budskap somm uppenbarades för profeten Muhammad är Islam i sin alltomfattande, fullständiga och slutgilitiga form. Det kommer ingen annan profet eller något annat sändebud från Gud efter profetetn Muhammad. Hans livsföring är det bästa exemplet för muslimer. Det budskap han delgav oss är det slutgiltiga budskapet för dem som tror på Gud.

Bönen

Bönen har tio olika betydelser, varav en av dessa är att bönen är bandet och relationen mellan en tjänare och hans Herre.

 

Varför ska jag be?

För att det är en föreskrift och en plikt från Allâh till alla muslimer och för att bönen avhåller dig från skamlösa och otillåtna handlingar om den utförs i enlighet med dem riktlinjer som är utfärdade från Allâh och Hans sändebud.

Du bör även be för att bönen efter tron (Imân) är stommen för alla andra goda gärningar vilka inte kommer godtas på domedagen om inte bönen godtas.

 

Vad är bönens syfte och mål?

Att komma närmare Allâh och rena själen.

 

Varför föreskrevs bönen?

För att upprätthålla ett band mellan tjänare och Herren och för att vi tjänare ska bli renade från synd likt en person som tvättar sig vid en flod fem gånger varje dag.

 

För vilka är bönen en plikt?

För alla muslimer som är förståndiga, har uppnått mogen ålder, män såväl som kvinnor. Det är obligatoriskt för föräldrarna att lära barnen be när de uppnått sju-års åldern.

 

Bönens betydelse?

Det är den enda plikten i Islam som Profeten (Allâhs frid och välsignelse över honom) särskilt blivit tillkallad för av Allâh den allsmäktige för att bli beordrad.

 

Domen för den som lämnar bönen?

För den som endast försenar bönen till den grad att bönetiden går ut för den specifika bönen så har Allâh utlovat ett straff för den personen. Då kan man föreställa sig att den som lämnar bönen helt och hållet så är straffet större.

 

 

Senaste nytt

Bönens förmåner

 

  • Allâh förlåter synder genom de fem bönerna.
  • Genom bönerna förlåts de småsynder som kan begås däremellan om de stora synderna undviks.
  • Bönen kan höja en troende till de sanningsenligas och martyrers position.
  • Bönen har högre status och innebörd än många andra goda gärningar.
  • Bönen är ett ljus i detta liv och i det nästkommande.
  • Allâh visade sin välvilja till en följeslagare genom att låta honom inträda paradiset före sin bror som var martyr pga. att den förstnämnda hade bett mer.
  • Mycket Sodjôd (nedfalla med pannan mot golvet) och bön är den väg som leder till att göra Profeten (Allahs frid och välsignelse över honom) sällskap i paradiset.
  • En bön beståendes av två enheter (rak’ah) är för den döde mer önskvärt än om han skulle få äga jorden med alla dess rikedomar.
  • Renandet av hjärtat för Allah i bönen gör att du som troende lämnar bönen lika ren som den dag din mor födde dig.

Islam är ett arabiskt ord som betyder lydnad och överlämnande . islam innebär ett totalt överlämnande av sig själv åt Guds vägledning.

 

En muslim är en människa som frivilligt accepterar Gud som högsta myndighet och som strävar efter total omläggning av hela sin tillvaro, så att den blir i överenstämmelse med Guds uppenbarelser. En muslim arbetar likaledes på att bygga upp sociala institutioner som avspeglar Guds vägledning.

 

 

 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون.َ

 

I Allahs, Den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

”TROENDE! Det är plikt för er att fasta, likasom det var plikt för dom som levde före er kanske skall ni frukta Gud.” [2:183]

َ

 

 

Ditt Media Nätverk

Short Reminder