Kom ihåg!


Fastan är inte enbart för att avhålla oss från mat, dryck och sexuellt umgänge för de gifta, utan det innebär också att undvika alla sorts synder. Fastan renar hjärtat och själen, och som muslim bör man hålla fast vid det fina uppträdandet och fin moral, inte bara under Ramadan utan alltid. Dock är månaden Ramadan ett ytterligt tillfälle att träna sig själv vid att besitta dessa fina egenskaper.

Vad bryter fastan?

1- Att man äter eller dricker avsiktligt (den som av glömska äter eller dricker skall fortsätta sin fasta som normalt, och det påverkar inte fastans belöning).
2- Den som medveten (om att det är fastetid) har sexuellt umgänge med sin make/hustru.
3- Den som medvetet spyr och framkallar det. Den som spyr utan att framkalla det (d.v.s. att det kommer ut av sig själv) kan fortsätta sin fasta utan problem.
4- Om man får mensblod eller avslag efter förlossning.

5- Att man lämnar islam genom att förneka Allah, dyrka någon/något vid Hans sida, svära emot religionen eller att förneka en självklar del av islam (som t.ex. att förneka att fastan är en plikt).

 

 

 

 

 


Fastans betydelse

Språkligt så innebär ”fasta” att allmänt avhålla sig från mat, dryck och att gå.

Islamiskt så innebär ”fasta” att avhålla sig ifrån mat, dryck och sexuellt umgänge med sin make/hustru från dess att tiden för fadjr (morgonbönen) inträffar fram till maghrib (solnedgången) med avsikt att dyrka Allah.

Fastans betydelse

Språkligt så innebär ”fasta” att allmänt avhålla sig från mat, dryck och att gå.

Islamiskt så innebär ”fasta” att avhålla sig ifrån mat, dryck och sexuellt umgänge med sin make/hustru från dess att tiden för fadjr (morgonbönen) inträffar fram till maghrib (solnedgången) med avsikt att dyrka Allah.

Målet med fastan

Målet med fastan är att uppnå gudsfruktan och Allahs välbehag samt att tacka Honom.

Domen med fastan

Fastan kan vara obligatorisk, som t.ex. att fasta månaden Ramadan eller då man fastar som soning av synd ("kaffarah"), men kan också vara frivillig som då man fastar 'ashorah-dagen eller 'arafah-dagen.

Domen för den som lämnar fastan

Domen för den som lämnar fastan delas upp i tre kategorier:

1- Den som lämnar fastan genom att förneka att fastan är en plikt. Domen för denna person är att han/hon i och med denna handling utesluts och lämnar islam, och detta är de muslimska lärda ense om.

2- Den som anser att fastan är en plikt men ändå bryter fastan under Ramadan utan att ha en giltig ursäkt och av icke sexuella skäl (sexuell upphetsning har en speciell regel vilket vi återkommer till). Han/hon som gör detta måste snabbt ångra sig inför Allah (tawbah), men behöver inte ta igen dagarna som man avsiktligt inte fastat.

3- Den som under Ramadan bryter fastan genom

att ha samlag med sin make/hustru är ålagd att befria en slav. Då slavar inte existerar idag så övergår det till den andra soningshandlingen, vilket är att fasta två månader (enligt den islamiska tideräkningen) oavbrutet förutom om man är sjuk eller resande. Är man inte kapabel till detta så betalar man för en mättande portion till 60 behövande.

För vilka är fastan obligatorisk?
Fastan är obligatorisk för alla könsmogna, normalbegåvade, fysiskt kapabla muslimer.

Från vilka godtas inte fastan?

Från ickemuslimer, småbarn som ännu inte kan skilja på rätt och fel, mentalt sjuka, kvinnor som har sin menstruation, kvinnor som fortfarande får avslag efter förlossning och de som på kvällen inte har för avsikt att fasta kommande dag (eller kvällen innan Ramadan har för avsikt att fasta hela månaden, en avsikt är tillräcklig för hela månaden, dock så rekommenderas det att man inför varje kommande fastedag avlägger en ny avsikt i hjärtat).

Sonan, handlingar som profeten (Allahs frid och välsignelse över honom) brukade utföra i samband med fastan och månaden Ramadan

1- Att skynda med att bryta fastan när tiden fallit in
2- Att skjuta upp sohor (måltiden innan fadjr) så långt innan fadjr man kan, för att erhålla större välsignelse
3- Att bryta fastan med "rotab" (en speciell dadelsort). Om detta inte är möjligt så vilka slags dadlar som helst, eller vatten.
4- Att utföra mycket goda gärningar i form av att be mycket tarawih (frivillig kvällsbön), koranrecitation, åkallelser, förbättra och stärka kontakten med släkt och de man har blodsband med

Vad är tillåtet att göra under fastedagen?

Borsta tänderna med siwak (naturlig tandborste), gurgla munnen med vatten, kyla ner kroppen med kallt vatten, pussa sin hustru/make, om man behöver dra ut en tand så kan man göra det så länge inte kommer ner något till magen, använda parfym, vaccinationssprutor och andra medicinska sprutor - dock så får man inte ta sprutor som är näringsberikande, dessa bryter fastan.

Vilka har rätt till att bryta fastan under Ramadan?
1- Resande
2- De som ammar
3- Gravida
4- De som drabbas av en botlig sjukdom
5- Kvinnor som har sin period
6- Kvinnor som får avslag efter förlossning

De som kan ersätta fastedagarna genom att betala för en mättande måltid för en behövande

1- Män och kvinnor som nått hög ålderdom och därför är inkapabla till att fasta
2- Personer med kroniska sjukdomar